Zwroty i reklamacje

Zwroty
 

Zwrotowi może podlegać towar kompletny nie noszący śladów użytkowania.


1. Wydłużone prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient, który dokonał zakupu na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych bez konieczności wskazania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania przesyłki. Specjalnie dla naszych klientów wydłużamy okres prawa do namysłu aż do 30 dni kalendarzowych.2. Instrukcja zwrotu towaru
 

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zakupu towaru wystarczy wypełnić Formularz zwrotu towaru (POBIERZ), który zawiera oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a następnie odesłać je, wraz z towarem oraz oryginałem paragonu, na wskazany poniżej adres, przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:
 

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@florinaagd.pl
  • pisemnie na adres: Florentyna, Korzkwy 31, 63-300 Pleszew


Reklamacje
 

W przypadku wystąpienia wady zakupionego produktu klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. W tym celu należy wypełnić Formularz reklamacji (POBIERZ) i przesłać go:
 

  • w formie elektronicznej na adres: reklamacje@florinaagd.pl
  • pisemnie na adres: Florentyna, Korzkwy 31, 63-300 Pleszew
 

Reklamowany produkt należy przesłać wraz wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na wskazany powyżej adres.
 

W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i dostarczenia towaru ustosunkujemy się do niej. O wynikach rozpatrzenia powiadomimy drogą mailową.

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów.

Postanowienie dotyczące reklamacji i zwrotów odnoszą się jedynie do klientów będących konsumentami.
 

Społeczność #FLORINAAGD

    Producenci